:: กรุณา Login เข้าสู่ระบบ ::
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
(Username)
:
[เลขประชาชน 13 หลัก]
รหัสผ่าน
(Password)
:
[ครั้งแรกใช้ 123456]


:: จำนวนผู้ที่ Login และเปลี่ยน Password ครั้งแรกสำเร็จ 2989 คน จำนวนผู้มีสิทธิ์ 3,082 คน ::